Logo Facturio

Emite o nouă factură, instant!

Gratuit, rapid, fără cont.

Completează câmpurile de mai jos, introdu produsele sau serviciile, și emite factura pe loc. Apoi descarcă sau imprimă fără nicio bătaie de cap.

Factură

Serie
Număr
Data
Termen de plată
Logo

Furnizor

Denumire
Nr. ord. ReCom
C.I.F
Sediu
Cont
Banca
Tel / Email

Cumpărător

Denumire
Nr. ord. ReCom
C.I.F
Sediu
Cont
Banca
Tel / Email

Produse / Servicii

%
Note (opțional)

Date privind expediția

Numele delegatului
B.I / C.I seria
numărul
Mijlocul de transport
numărul
Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de
ora

Factură

Serie
Număr
Data
Termen de plată

Furnizor

Denumire
Nr. ord. ReCom
C.I.F
Sediu
Cont
Banca
Tel / Email

Cumpărător

Denumire
Nr. ord. ReCom
C.I.F
Sediu
Cont
Banca
Tel / Email
Nr. crt Denumirea produselor sau a serviiciilor U.M Cantitatea Preț unitar
(fără TVA)
-lei-
Valoare
(fără TVA)
-lei-
Cota TVA Valoare TVA
-lei-
Valoare totala
-lei-
1 19%
Subtotaluri -lei-

Total de plată

Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila
Semnătura și ștampila furnizorului
Date privind expediția
Numele delegatului
B.I / C.I seria numărul
Mijlocul de transport numărul
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
la data de ora
Semnătura de primire
Factură online prin facturio.ro